Buchungsanfrage


Ihre persönlichen Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung verarbeitet.

Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder!
x
Finoclub Brno Finoclub Brno

Zásady zpracování osobních údajů:

Společnost Ing.Renata Novotná, IČ: 48859516, se sídlem Wolkrova 4,  602 00 Brno, ŽL vydán dne 3.10.1997 ŽÚ města Brna  , č.j. 25553/97/04-02, provozovna  Fino club, U Hřiště 737, 664 42 Modřice  (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - dále jen GDPR.

Rozsah zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty při vyplnění formuláře, telefonicky, mailem nebo osobně. Správce bude zpracovávat především: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, název organizace, IP adresa.

Účel zpracování

Zpracování objednávky zboží, případně služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, telefonicky či  emailem . Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných dokladů splnění právních povinností (např. účetní doklady).

Řešení případných reklamací.

Řešení pohledávek.

Komunikace: Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s Vámi. Jedná se např. o sdělení stavu Vaší objednávky nebo reklamace, o včasné upozornění na změny v sortimentu (např. ukončení výroby Vámi odebíraného zboží a jeho relevantní náhradě), či změny jejich cen atd

Doba zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Odvolání souhlasu

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: finoclub@post.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k údajům

 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho pověření zaměstnanci

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas:

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných třetích stran

 

Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 

Kontakt na správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: finoclub@post.cz či písemně na adrese provozovny správce (U Hřiště 737, 664 42 Modřice). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Dobrovolnost poskytnutí

Vaše osobní údaje nám poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce.

 

Rezervovat pokoj
Nachrichten:
So finden Sie uns:
Penzion FINO-club
U Hřiště 737
664 42 Modřice
 +420 547 216 711
 finoclub@post.cz
Partners: